• Hesabım

Öğrenci Bursları

 

İstanbul Karamanlılar Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfına kimler burs için başvurabilir?

Aşağıdaki kriterleri karşılayan arkadaşlarımız burs başvurusunda bulunabilir; 

Bursiyerin Karamanlı olması yani nüfus kaydında kütüğünün Karaman olması (Bursiyerin kütüğü Karaman değil ise anne ya da babanın nüfus kütüğü Karaman olmalıdır.)
Bursiyerin ihtiyaç sahibi olması ve burs desteğine ihtiyaç duyması
İstanbul’da lise, ön lisans, lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması
Aynı aileden başka bir öğrencinin vakfımızdan burs almıyor olması
(ikinci öğrencinin burs alması yönetim kurulu kararına bağlıdır)
Özel okulda okuyor ise tam burslu olması

 

İstanbul Karamanlılar Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfına burs başvurusu nasıl yapılır?

Burs başvurusunda bulunmak isteyen arkadaşlarımız aşağıdaki sürece uygun şekilde başvurularını yapabilirler;

Öncelikle Burs Başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. https://www.ikev.org.tr/tr/burs-basvuru-formu
Formu doldurduktan sonra talep edilen evrakları hazırlayarak ve doldurduğunuz formu çıktı alarak evraklarınızı iletmeniz rica olunur. Evrakları tarafımıza iletirken;

- Karaman’da oturan arkadaşlarımız geçici süre kurulan Karaman irtibat ofisimize evraklarını teslim edebilir.
- İstanbul’da bulunan arkadaşlar evrakları İKEV adresimize teslim edebilir.
- İstanbul ve Karaman dışında yaşayan arkadaşlar evraklarını posta ve kargo yolu ile İKEV adresine iletebilirler.

Evrakları tam olarak gönderilen arkadaşların evrak incelemeleri tamamlandıktan sonra mülakat için çağrılacaklar. Bu hususta mülakatlar İstanbul İKEV adresinde Öğrenci Komitesi tarafından gerçekleşecektir.
İlgili mülakat sonucunda öğrencilerimize burs başvurusu ile alakalı dönüş yapılacaktır.
Bursu onaylanan öğrencilerimizin Taahhütname imzalaması akabinde ilgili eğitim dönemi için burs başlayacaktır.

 
Vakfımıza ilk defa burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlaması gereken evraklar nelerdir?

Vakfımıza ilk defa burs başvurusunda bulunacak ve yukarıdaki kriterleri karşılayan öğrencilerin en geç 30.09.2023 tarihine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayıp Vakfımıza ya da Karaman'daki irtibat büromuza iletmeleri gerekmektedir. Vakfımıza elden evrakları teslim edemeyen arkadaşların ön kontrol için evrakları ilk etapta dijital ortamda göndermesi, eksik evrak olmama durumunda posta yolu ile göndermesi gerekiyor. 

 

Öğrenci Belgesi
Elektronik Kayıt Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Belgesi
1 Adet Vesikalık Fotoğraf
İkametgah
Tüm Aile fertlerinin gösterildiği Anne veya baba adına alınmış Vukuatlı Nüfus Örneği
Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı Sonuç Belgesi (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını / puanlarını gösteren belge)
Vukuatlı Nüfus Örneği
ÖSYM Sonuç Belgesi
Anne – Baba SGK Tescil Belgesi
Taşınır – Taşınmaz Mal Varlığı Gösterir Belge
Aile Kirada İse Kira Kontratı Örneği
Araç Tescil Belgesi
Anne Baba Adına RİSK Merkezi Raporu
Varsa Engelli Raporu
Eğer yeni üniversiteye başlamayacak ise okuduğu önceki dönem transkripti
Ailenin Maddi Durumunu Gösterir Belgeler

  • - Çalışan Anne ve Baba için son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu çalışanlarında E-Devletten alınabilir)
    - Serbest çalışan anne ve baba için son yılları gösterir gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannemesi dökümü
    - Emekliler için son aya ait aylık maaşı gösterir belge eğer kişi emekli olmasına rağmen çalışıyorsa aktif çalışan anne ve baba için maaş bordrosu
    - Çalışmayan veya geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet), (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)
    - Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

Evrakların tam olarak teslim edilmesi burs verilmesi kararı alındığı anlamına gelmez. Vakıf gerekli araştırmaları gerçekleştirip, mülakatları yaptıktan sonra burs ile alakalı karar verilecektir.

 

Vakfımızda burs almayı hak etmiş ve bir sonraki dönem ile alakalı bursunun devamlılığını talep eden öğrencilerimizin hazırlaması gereken evraklar nelerdir?

Vakfımızda daha önce başvuruda bulunmuş ve burs alma hakkı kazanmış ve öğrenimi ilgili kurumda devam eden öğrenciler en geç 31.08.2023 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.


Bursun devamlılığı için geçerli olan kriterler aşağıdaki gibidir; 

 

2 dersten fazla zayıfı olan öğrenciye burs verilmez. Öğrencinin zayıf notu olmamasına rağmen not ortalaması 2’nin altında olan öğrencilerin bursu gözden geçirilir. Burada öğrencinin aile, maddi ya da çok ciddi bir mazereti olması durumunda bu maddeye uyup uyulmadığına bakılabilir.
Öğrencinin ilgili dönemde bir adli sicil kaydının olmaması gerekmektedir.
Öğrenciye normal öğrenim süresini aşan yıllarda karşılıksız burs verilemez. Bu konuda okul değişikliği gibi sebeplerle normal süreden fazla burs ihtiyacı doğması durumunda Vakıf Yönetim Kurulu durumu değerlendirir ve bursun devamlılığına karar verir.
Öğrenci Vakıfın sunmuş olduğu tüm yardımları kabul etmeli ve almalıdır. Vakfın burs haricinde sunmuş olduğu yardımları almayan öğrenciler ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmeyecek ve burs kesilecektir.

 

Bu öğrencilerimizin her sene burs devamlılığı için göndermesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir;

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adli Sicil Belgesi
1 Adet Vesikalık Fotoğraf
Öğrenci Belgesi
Transkript Belgesi

 

Bu belgelerin haricinde ilk başvuru sürecinde istenen tüm belgeler yeniden istenebilir veya yenilenmesi talep edilebilir. Belgelerinde eksik olan öğrencilerin belgelerini getirmeleri istenebilir. Eksik belgelerin tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilecektir.