• My Account

Dormitory Regulation

1. AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Vakıf’ın kiraya verdiği yurtlarla alakalı kiracılardan aldığı yurt kontenjanlarını nasıl yönetileceğinin belirlenmesidir.  Yurtların kimlere verilebileceği, yurt başvuru süreci ve ilgili süreçle alakalı talep edilen evraklar ve yurt başvuru şekilleri ile alakalı Vakıf’ın yurt süreci ile alakalı tüm kuralların belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu yönetmelik, hali hazırda yurtta kalan ve ilk defa yurt başvurusunda bulunacak öğrencileri kapsamaktadır. 

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

Web Sitesi: Vakıfa ait yurt başvurularının alındığı internet sitesi

Vakıf: İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı

4. UYGULAMA

İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı olarak kiracılardan alınan yurt kontenjanını her sene tam ve eksiksiz olarak kullanabilmektir. Bu kontenjanın dağıtılması Yurt Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleşmelidir.  Bu bağlamda oluşturulan bu yönetmelik ile tüm kurallar kayıt altına alınmıştır.

4.1. Yurt Başvuru Kriterleri

Vakfımıza yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerde aranan başvuru kriterleri aşağıdaki gibidir

 • Karamanlı olması yani nüfus kaydında kütüğünün Karaman olması
 • İhtiyaç sahibi olması ve yurt desteğine ihtiyaç duyması
 • İstanbul’da lise, ön lisans, lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması
 • Özel okulda okuyor ise tam burslu olması

Eğer kontenjan bu kriterlere uyan öğrenci ile doldurulamıyor ise aranacak başvuru kriterleri aşağıdaki gibidir;

 • Karamanlı olması yani nüfus kaydında kütüğünün Karaman olması
 • İstanbul’da lise, ön lisans, lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması
 • Özel okulda okuyor ise tam burslu olması

Bu şartlar haricinde mezun olup Vakıf çalışanı olarak görev alan yeni mezun vakıf çalışanlarına 3 yıl süre boyunca yurt imkanı verilebilir.

4.2. Yurt Başvuru Süreci

Vakfımızda yurt imkanı sunulan öğrencileri iki grupta değerlendiriyoruz:

 • Birinci Grup: Vakfımızda daha önce başvuruda bulunmuş ve yurt alma hakkı kazanmış ve öğrenimi ilgili kurumda devam eden öğrenciler
 • İkinci Grup: Vakfımıza ilk defa yurt başvurusunda bulunan öğrenciler

4.2.1 Birinci Grup Öğrenci Yurt Başvuru Süreçleri

Vakfımızda daha önce başvuruda bulunmuş ve yurt alma hakkı kazanmış ve öğrenimi ilgili kurumda devam eden öğrenciler ile yurt başvuru süreci her yılın Ağustos ayının son 2 haftasında gerçekleşmektedir. Daha önce yurt başvuru hakkı kazanmış öğrencilerin başvuru sürecine girmeden önce hazırlaması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir;

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript Belgesi

Bu belgelerin haricinde ilk başvuru sürecinde istenene tüm belgeler istenebilir veya yenilenmesi talep edilebilir. Belgelerinde eksik olan öğrencilerin belgelerini getirmeleri istenebilir.

Başvuru ile alakalı izlenecek süreç aşağıdaki gibidir;

 • Yurt hakkının devamı için ilgili öğrenciden dilekçe alınır.
 • Öğrencilerin evraklarının asıllarını Vakıf merkezine iletmeleri talep edilir.
 • Gelen talepler Eğitim Komitesi tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • Öğrencilerle gerek görüldüğünde mülakat gerçekleşir.
 • Yurt kararları verilir ve yurt başvurusunda bulunanlara ilgili dönüşler yapılır.

Birinci Grup öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde göz önüne alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

 • 2 dersten fazla zayıfı olan öğrenciye yurt verilmez. Öğrencinin zayıf notu olmamasına rağmen not ortalaması 2’nin altında olan öğrencilerin yurt kararı gözden geçirilir. Burada öğrencinin aile, maddi ya da çok ciddi bir mazereti olması durumunda bu maddeye uyup uyulmadığına bakılabilir.
 • Öğrencinin ilgili dönemde bir adli sicil kaydının olmaması gerekmektedir.
 • Öğrenciye normal öğrenim süresini aşan yıllarda karşılıksız yurt verilemez. Bu konuda okul değişikliği gibi sebeplerle normal süreden fazla yurt ihtiyacı doğması durumunda Vakıf Yönetim Kurulu durumu değerlendirir ve yurtun devamlılığına karar verir.

4.2.2 İkinci Grup Öğrenci Yurt Başvuru Süreçleri

Vakfımızda yurt başvurusunda ilk defa bulunacak öğrenciler ile yurt başvuru süreci her yılın eylül ayının ilk 2 haftasında gerçekleşmektedir. Daha önce yurt başvuru hakkı kazanmış öğrencilerin başvuru sürecine girmeden önce hazırlaması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir;

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Öğrenci Belgesi
 • Vukuatlı Nüfus Örneği
 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Anne – Baba SGK Tescil Belgesi
 • Taşınır – Taşınmaz Mal Varlığı Gösterir Belge
 • Aile Kirada İse Kira Kontratı Örneği
 • Araç Tescil Belgesi
 • Anne Baba Adına RİSK Merkezi Raporu
 • Varsa Engelli Raporu
 • Ailenin Maddi Durumunu Gösterir Belgeler
  • Çalışan Anne ve Baba için son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kaamu çalışanlarında E-Devletten alınabilir)
  • Serbest çalışan anne ve baba için son yılları gösterir gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannemesi dökümü
  • Emekliler için son aya ait aylık maaşı gösterir belge eğer kişi emekli olmasına rağmen çalışıyorsa aktif çalışan anne ve baba için maaş bordrosu
  • Çalışmayan veya geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet), (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)
  • KYK Başvurusu ve KYK’DAN alınan Ret Yazısı (Bu evrak yurtta ücretsiz kalmak durumunda olan öğrencilerden istenecektir)

Başvuru ile alakalı izlenecek süreç aşağıdaki gibidir;

 • Yurt için öğrenci talep dilekçesi hazırlar.
 • Öğrencilerin evraklarının asıllarını Vakıf merkezine iletmeleri talep edilir.
 • Gelen talepler Eğitim Komitesi tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • Öğrencilerle gerek görüldüğünde mülakat gerçekleşir.
 • Yurt kararları verilir ve yurt başvurusunda bulunanlara ilgili dönüşler yapılır.

İkinci Grup öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde göz önüne alınacak hususları birinci grup öğrenci başvuru değerlendirme hususları ile birebir aynıdır. Burada ilave olarak KYK’dan başvuru evrağı ve başvuru akabinde RET yazısı gelmelidir. Eğer bu koşulları sağlayan öğrencinini maddi durumunun yetersiz de olduğu görülürse yurt ücretsiz olarak verilir.

4.3. Yurt Kararı Değerlendirme

Yurt başvurularında öncelikle belirlenen kontenjan miktarı ve daha önce yurt hakkı kazanmış öğrencilerin durumu değerlendirilir. Burada eğer daha önce yurt hakkı kazanmış öğrenciler var ise onlara öncelik tanınır. Akabinde kalan kontenjan yeni öğrencilere dağıtılır.

Yeni öğrenciler yurt başvuruları esnasında yurt başvurusudna bulunabilir. Yönetim Kurulu bu öğrenciler arasında en ihtiyaçlı öğrenci durumuna göre kime yurt tahsis edeceğine karar verir. Eğer başvurular içerisinde ihtiyaç sahibi bir öğrenci yurt talebinde bulunmuyor ise, ihtiyaç sahibi olmayan bir öğrenciye bu imkanı sunabilir. Burada ilgili öğrenciden talep edilen kontenjan ile alakalı ücret talep edilebilir. Bu ücret ilgili yurtun mevcut fiyatının 10% altında olamaz.

5. EKLER-İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • Taahhütname