• My Account

Scholarship Regulation

1. AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Vakıf bünyesinde bursların kimlere verilebileceği, burs başvuru süreci ve ilgili süreçle alakalı talep edilen evraklar, burs mülakatları ve burs başvuru şekilleri ile alakalı Vakıf’ın burs süreci ile alakalı tüm kuralların belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu yönetmelik, daha önceki sene veya senelerde burs almayı hak etmiş öğrencilerle yeni burs başvurusunda bulunacak tüm öğrencileri kapsamaktadır.

3.TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bursiyer: Burslu

Web Sitesi: Vakıfa ait burs başvurularının alındığı internet sitesi

Vakıf: İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı

4. UYGULAMA

İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı olarak en önemli görevimiz Karamanlı ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize burs imkanı vererek eğitim süreçlerine destek olmaktır. Burs süreçlerinin doğru ve Vakıflar Yönetmeliği’ne uygun olarak ilerlemesi de zorunludur.  Bu bağlamda oluşturulan bu yönetmelik kapsamında burs ile alakalı tüm sürecin adımları ve koşulları belirlenmiştir.

4.1. Bursiyer Başvuru Kriterleri

Vakfımıza burs başvurusunda bulunacak öğrencilerde aranan başvuru kriterleri aşağıdaki gibidir

 • Bursiyerin Karamanlı olması yani nüfus kaydında kütüğünün Karaman olması
 • Bursiyerin ihtiyaç sahibi olması ve burs desteğine ihtiyaç duyması
 • İstanbul’da lise, ön lisans, lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması
 • Aynı aileden başka bir öğrencinin vakfımızdan burs almıyor olması
 • Özel okulda okuyor ise tam burslu olması

4.2. Bursiyer Başvuru Süreci

Vakfımızda burs alan öğrencileri iki grupta değerlendiriyoruz:

 • Birinci Grup: Vakfımızda daha önce başvuruda bulunmuş ve burs alma hakkı kazanmış ve öğrenimi ilgili kurumda devam eden öğrenciler
 • İkinci Grup: Vakfımıza ilk defa başvuruda bulunacak öğrenciler

4.2.1 Birinci Grup Öğrenci Burs Başvuru Süreçleri

Vakfımızda daha önce başvuruda bulunmuş ve burs alma hakkı kazanmış ve öğrenimi ilgili kurumda devam eden öğrenciler ile burs başvuru süreci her yılın Ağustos ayının son 2 haftasında gerçekleşmektedir. Daha önce burs başvuru hakkı kazanmış öğrencilerin başvuru sürecine girmeden önce hazırlaması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir;

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript Belgesi

Bu belgelerin haricinde ilk başvuru sürecinde istenene tüm belgeler istenebilir veya yenilenmesi talep edilebilir. Belgelerinde eksik olan öğrencilerin belgelerini getirmeleri istenebilir.

Başvuru ile alakalı izlenecek süreç aşağıdaki gibidir;

 • Burs başvurularının açılması ile alakalı duyuru akabinde ön başvurular web sitesinde bulunan burs başvuru formuna alınır.
 • Öğrencilerin evraklarının asıllarını Vakıf merkezine iletmeleri talep edilir.
 • Gelen talepler Eğitim Komitesi tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • Öğrencilerle gerek görüldüğünde mülakat gerçekleşir.
 • Burs kararları verilir ve bursiyerlere ilgili dönüşler yapılır.

Birinci Grup öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde göz önüne alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Öğrencinin tüm derslerini geçmesi gerekmektedir. 2 dersten fazla zayıfı olan öğrenciye burs verilmez. Öğrencinin zayıf notu olmamasına rağmen not ortalaması 2’nin altında olan öğrencilerin  bursu gözden geçirilir. Burada öğrencinin aile, maddi ya da çok ciddi bir mazereti olması durumunda bu maddeye uyup uyulmadığına bakılabilir.
 • Öğrencinin ilgili dönemde bir adli sicil kaydının olmaması gerekmektedir.
 • Öğrenciye normal öğrenim süresini aşan yıllarda karşılıksız burs verilemez. Bu konuda okul değişikliği gibi sebeplerle normal süreden fazla burs ihtiyacı doğması durumunda Vakıf Yönetim Kurulu durumu değerlendirir ve bursun devamlılığına karar verir.
 • Öğrenci Vakıfın sunmuş olduğu tüm yardımları kabul etmeli ve almalıdır. Vakfın burs haricinde sunmuş olduğu yardımları almayan öğrenciler ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmeyecek ve burs kesilecektir.

4.2.2 İkinci Grup Öğrenci Burs Başvuru Süreçleri

Vakfımızda burs başvurusunda ilk defa bulunacak öğrenciler ile burs başvuru süreci her yılın eylül ayının ilk 4 haftasında gerçekleşmektedir. Daha önce burs başvuru hakkı kazanmış öğrencilerin başvuru sürecine girmeden önce hazırlaması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir;

 • Öğrenci Belgesi
 • Elektronik Kayıt Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • İkametgah
 • Tüm Aile fertlerinin gösterildiği Anne veya baba adına alınmış Vukuatlı Nüfus Örneği
 • Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı Sonuç Belgesi (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını / puanlarını gösteren belge)
 • Anne – Baba SGK Tescil Belgesi
 • Taşınır – Taşınmaz Mal Varlığı Gösterir Belge
 • Aile Kirada İse Kira Kontratı Örneği
 • Araç Tescil Belgesi
 • Anne Baba Adına RİSK Merkezi Raporu (E-Devlet’ten alınabilir)
 • Varsa Engelli Raporu
 • Ailenin Maddi Durumunu Gösterir Belgeler
  • Çalışan Anne ve Baba için son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kaamu çalışanlarında E-Devletten alınabilir)
  • Serbest çalışan anne ve baba için son yılları gösterir gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannemesi dökümü
  • Emekliler için son aya ait aylık maaşı gösterir belge eğer kişi emekli olmasına rağmen çalışıyorsa aktif çalışan anne ve baba için maaş bordrosu
  • Çalışmayan veya geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet), (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

Başvuru ile alakalı izlenecek süreç aşağıdaki gibidir;

 • Burs başvurularının açılması ile alakalı duyuru akabinde ön başvurular web sitesinde bulunan burs başvuru formuna alınır.
 • Öğrencilerin evraklarının asıllarını Vakıf merkezine iletmeleri talep edilir.
 • Gelen talepler Eğitim Komitesi tarafından incelenir ve değerlendirilir.
 • Öğrencilerle gerek görüldüğünde mülakat gerçekleşir.
 • Burs kararları verilir ve bursiyerlere ilgili dönüşler yapılır.

İkinci Grup öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde göz önüne alınacak hususları birinci grup öğrenci hususları ile birebir aynıdır.

4.3 Burs Başvuruları

Burs başvurusunda bulunmak isteyen arkadaşlarımız aşağıdaki sürece uygun şekilde başvurularını yapabilirler;

 1. Öncelikle Öğrenci Tanıtma Belgesi formunu doldurmaları gerekiyor. Form link olarak iletilebilir ya da site içinde olabilir. 
 2. Formu doldurduktan sonra talep edilen evrakları hazırlayarak ve doldurduğunuz formu çıktı alarak evraklarınızı iletmeniz rica olunur. Evrakları tarafımıza iletirken;
  1. Karaman’da oturan arkadaşlarımız geçici süre kurulan Karaman irtibat ofisimize evraklarını teslim edebilir
  2. İstanbul’da bulunan arkadaşlar evrakları İKEV adresimize teslim edebilir.
  3. İstanbul ve Karaman dışında yaşayan arkadaşlar evraklarını posta ve kargo yolu ile İKEV adresine iletebilirler.
 3. Evrakları tam olarak gönderilen arkadaşların evrak incelemeleri tamamlandıktan sonra mülakat için çağrılacaklar. Bu hususta mülakatlar İstanbul İKEV adresinde Öğrenci Komitesi tarafından gerçekleşecektir.
 4. İlgili mülakat sonucunda öğrencilerimize burs başvurusu ile alakalı dönüş yapılacaktır.

Bursu onaylanan öğrencilerimizin Taahhütname imzalaması akabinde ilgili eğitim dönemi için burs başlayacaktır.

4.4. Burs Mülakatları

Başvuruları alınan burs başvuruları öncelikle evrak ve şekil kontrolünden geçirilir. Evrak sürecinde kişinin başvuru şartlarına uyumadığı tespit edildiğinde ilgili bursiyer adayının başvurusu ret edilir.

Evrak ve şekil olarak başvurusu uygun olan kişiler ise mülakata çağrılır. Mülakatlar Vakıf binasından yapılacağı gibi Vakıf’ın tayin ettiği farklı bir mekanda da gerçekleşebilir. Vakıf bu kapsamda irtibat ofisleri kurabilir.

Mülakat öncesinde öğrencinin vermiş olduğu belgelerin gerçeğe uygun olduğu farklı kurumlardan yapılan istihbarat çalışmaları ile değerlendirilir. Mülakatlar mutlaka en az iki yönetim kurulu üyesi ya da oluşturuldu ise Öğrenci Komitesi üyesi tarafından gerçekleştirilmelidir. Burs mülakatlarında öğrencilere sorulması gereken sorular Burs Mülakat Formu kullanılarak gerçekleştirilir ve gerekli notlar alınır.

4.5 Değerlendirme

Vakıf Yönetim Kurulu veya görevlendirilen Öğrenci Komitesi ilgili arşatırma sonuçlarına göre öğrenciye burs verilmesi hususunda kararını verir. Bu karar dönemi öncesinde Yönetim Kurulu ilgili dönem için verilecek burs tutarını ve verilmesi hedeflenen kontenjan sayısına karar verir. Bu karar akabinde ilgili kontenjan ile alakalı başvurular değerlendirilir.

Değerlendirmeler akabinde burs verilecek öğrencilere bilgi verilir ve Taahhütname imzalatılır.

Öğrencinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ortaya çıkması, ailenin ekonomik durumunun iyileşmesi, öğrencinin başarısız olması, ceza veya disiplin cezası alması durumunda Vakıf Yönetimi öğrencinin bursunu geçici veya sürekli kesebilir.

İlgili kontenjandan fazla talep olması durumunda şehit ve gazi çocukları öncelikli değerlendirilir.

Üstün başarı gösteren öğrencilere Vakıf Yönetim Kurulu ek burs veya ödüller verebilir. Farklı burs kategorileri oluşturabilir ve buna göre burs dağıtımı yapabilir.

Türkiye çapında ilk 1000 lik dilime girme derecesi gerçekleştirerek üniversite kazanan öğrencilere ihtiyaç sahibi olup olmadığı aranmaksızın burs verilebilir.

4.6 Geri Ödeme Taahhütlü Burslar

Vakıf Yönetimi burs alan öğrencilere verilen bursun tamamını veya bir kısmını geri ödeme taahhüdü altına alabilir. Ödenen burslar mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra muaccel olur ve bu tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte tahsil olunur.

Bütçe olması durumunda, geri ödeme taahhüdü altında farklı burslar öğrencilere tanımlanabilir. Kendilerini geliştirmek, yabancı dil öğrenmek gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışı programlara katılan öğrencilere ek burslar tahsis edilir. Bu tahsislerde taahhütname ve senet tanzim edilir. Öğrenciye verilen senetlerde mutlaka ücretli çalışan ya da esnaf kefil bulması beklenir. İlgili bursun da program bitiminde ödenmesi istenir. 

5. EKLER-İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • Burs Mülakat Formu
 • Taahhütname