• Hesabım
  • Anasayfa

Burs Formu Açık Rıza Beyanı

Vakfımız, İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (“İKEV” ve/veya “Şirket”), verisini işlediği sizlere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir.

İKEV tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine (5.1, 6.2, 8.1 maddelerine) uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerinin İşlenmesi hususunda “Açık Rıza Beyanı” alınması gerekmektedir.

İKEV Kişisel verileri, yukarıda ki alanda sizlerden yazılı olarak toplanmakta ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yine KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişilerden yukarıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

Vakfımız tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ikev.org.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’ndan ulaşılabilecektir.

İşbu belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla işlenmesini ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde Vakfınız Aydınlatma metninde belirtilen, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına İKEV iştiraklerine ve hizmet alınan kamu ve özel kuruluşlara aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu Bu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.