• Hesabım
  • Anasayfa

Üye Açık Rıza Beyani

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KIŞISEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ÜYE AÇIK RIZA BEYANI
 
Vakfımız İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (“İKEV” ve/veya “Vakıf”), üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İKEV tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine (5.1, 6.2, 8.1 maddelerine)  uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerinin İşlenmesi hususunda “Açık Rıza Beyanı” alınması gerekmektedir.
İKEV Kişisel verileri, Üyelerimiz tarafından yazılı, sözlü şekilde veya dijital ileti ortamlarında toplanmaktadır.
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişilere ait kimlik (ad, soyad, baba adı, anne adı, doğum tarihi), iletişim (iletişim adresi, e-posta adresi, telefon numarası) kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Üyeye ait kişisel veriler, vakfımız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, vakfımız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, satış sonrası destek hizmetleri, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, vakfımızdan bilgi yahut ürün talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması, ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi, vakıf faaliyetlerinin planlanması ve icrası, sözleşmenin ifası kapsamında sms, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, vakfımızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, e-fatura kapsamında faturanın elektronik ortamda iletilebilmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Vakfımız tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ikev.org.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’sından ulaşılabilecektir.
 
İşbu belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlara bağlı kalmak kaydıyla işlenmesini ve iş gereği, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde vakıf aydınlatma metninde belirtilen, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız (anlaşmalı hukuk firması), gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemelere, sözleşmenin ifası kapsamında sipariş taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili departmanlarımız ile gerektiği kadar paylaşılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu Bu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İş bu açık rıza metni, 1 sayfadan oluşmakta ve 1 nüshası kişisel verisi işlenen Üyelerimize teslim edilmiştir.
 
Adı :
Soyadı :
T.C. No :
Tarih :
İmza :