• Hesabım

Yazıktır Çürümesin!

Yazar: Nevdet Ortauğurlu
Yazıktır Çürümesin!

Ülkemizin en büyük karşılaşılan  sorunlarından biriside   hizmet ve yatırım yapılacak  sektörlerin öncelik sırasının ve bölgenin potansiyellerinin ,özelliklerinin göz ardı edilerek yapılması devletimiz bütçe olanakları ile orantılı olarak çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize  sosyal destek ve çeşitli adlar altında teşvikler vermektedir,bu yardımlar çiftçilerimizi hem köyden şehre göçü önlüyor, hem de refah ekonomik düzeylerini yükseltiyor.          

 

           Ancak bazı köyler,mahalleler vardır ki tarım faaliyetleri haricinde tarihsel kültürel ve doğal güzellikleri açısından tarımsal faaliyetlerin önüne geçmektedi;Mesela Ayrancı’nın köyleri ,Maden şehri,Gödet ,Taşkale gibi bu yerleşim yerlerine tarım kredileri ,koyun ,inek yerine turizm   amaçlı krediler, teşvikler verilmeli köy halkı turizm konusunda eğitilmeli  el emeklerini kültürlerini insanlığın hizmetine sunmak gerekir

             Haksızlık etmeyelim  turizm konusunda bazı çabaların olduğu yatırımların yapıldığı köylerde mevcuttur ama bu yatırımları  ülke ekonomisine ve yöre halkına katkısı bakımından  sıkıntılar gözüküyor. Manazan mağarası bölgesine yapılan kulübeler bakımsızlıktan ve hizmete sunulamadığından zamana direnemeyerek çürümüş ve yıkılmışlardır bu yapılar bir milli değerdir köy halkı geçim derdine düşmüşken  bu mekanların tekrar faaliyete geçmesi için köklü bir planlamanın yapılarak yöre halkına iş imkanı sağlanmalıdır ülkemizdeki köylü nüfusu hızla şehirlere göç ederken hiç olmasa şu anda köyde yaşayan insanların köyde hayatlarını sürdürebilmeleri için sahip oldukları olanakları  değerlendirerek köylerinde yaşamaları sağlanmalıdır;Aksi takdirde zaten yaşlı bir nüfusa sahip olan köyler belkide  on yıl sonra anılarla birlikte yok olacaktır.

             Mesela Taşkale’ye turizm amaçlı yatırımlara başlanılmıştır ve bunu takdirle karşılanacak bir yatırım  incesu mağarası  gibi ancak gerekli alt yapılar ve organizasyonlar planlı bir şekilde ,profesyonel ekipler tarafından yapılamadığından tarihi dokuları bozarak ışıklandırma işleri yapılmış    sadece örnek bir bölgenin kültürel değerleri aşağıdaki gibidir,

          Taşkale  (Kızıllar) Karaman kent  merkezine 46 km uzaklıkta yer almaktadır .Taşkale’nin batısında  Yeşildere Kuzeybatısında Karaman il merkezi güneyde Mut ve Silifke ilçeleri Doğu ucun da ayrancı ve Bolkar dağları bulunmaktadır.  M.Ö 2.ve 3. yüzyıllara inmektedir. Taşkale’nin tarihi; Firigler,Geç Roma Erken Hristiyanlık ve Bizans dönemlerine ait izler taşımaktadır. Taşkale ye Selçuklu, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlılar hakim olmuştur, Karamandan Rumeli ye gönderilen Türkmen ve Yörük grupları bulunmaktadır. Taşkale’nin eski adının kızıllar olması,halkının giyim. kuşam ve geleneksel etkinlikleri(geleneksel halk tiyatrosu ve seyirlik oyunları)dokunmakta olan kızıllar halısı yörede konar göçer bir aşiretin iskan edildiği ispatlanmaktadır. Osmanlı imparatorluğunun iskan politikaları uyarınca yerleştirilmiş Türkmen  Yörüklerinden’dir  Atatürk ün anne soyu (Konyarlar) ve baba tarafından(Kocacık Yörükleri) soyu Taşkale  çevresinden Rumeli ye gitmişlerdir Bu nedenle Taşkale aynı zamanda Atatürk’ün Ata Yurdu olarak bilinmektedir.

 

          Taşkale  Osmanlı kayıtlarından Konya Vilayet salnamelerine göre Taşkale’de 1873 yılında 158 hanede 381 ,1897 de 170 hanede 1051 nüfus olduğu 1935.te 1524 -1970 ,3002 -1985, 4097- 2008 856 – 2018, 584 tespit edilmiştir ; Cumhuriyet döneminden itibaren 6 mahalleye sahip bir yerleşim yeri iken yanlış politikalar yüzünden Maalesef bütün köyler gibi Taşkale’de yok oluyor. Köyün Geçim Kaynakları genelde küçükbaş hayvancılık Tarım ve halıcılıktır artık kasaba değil mahalle olarak tanınıyor resmi kayıtlarda; 

                 Taşkale ayrıca  yöresel giysileri kendine has mimari yapısına sahip evleri ile dünyada  çok nadir bulunan   yöresel motiflere sahip kızıllar halısı dokunmaktadır. Turizm  Bakanlığınca Taşkale 22.061992  tarih 1360 sayılı kararı ile kentsel Sit alanı tescillenmiş 12.07.1995 tarih 2333 sayılı kararla da koruma amaçlı plan onaylanmıştır.13.04..2000 tarihinde Turistik yönden önem arz eden beldeler kapsamına alınmıştır. 

 

        TAHIL AMBARLARI;   Doğal tahıl ambarları (TAŞ ambarlar) 40 m yüksekliğinde 251 taş ambar mevcuttur 165 m uzunluğu olan ambarların derinlikleri ise 5-10 m yi bulmaktadır. Bu ambarların bir kısmı İlkçağ’dan kalsa da Bizans Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kaldığı sanılmaktadır ambarlar şu anda mahsul depolanmaktadır. Mahsullerde 50 yılda ancak %5 unlanma görülmüştür.

 

          MANAZAN MAĞARASI;  Dünyanın insan eliyle oluşturulmuş en büyük mağaralarından olan Manazan mağarası üç katlı bir mağara sistemidir; mağaranın içerisine oyulmuş galeriler ve odalar mevcuttur   mağara katları ise giriş kat , Kumkale at meydanı tahrip edilmiş son kat olan ölü meydanında duvarlara gömülmüş (doğal Mumya)100-150 ceset çıkarılmıştır. Bu cesetlerden sağlam durumda olan genç bir kadının cesedi karaman müzesi teşhir salonunda bulunmaktadır. oluşmaktadır. erken  Hristiyanlık ve Bizans dönemlerine ait olduğunu ispatlayan ön cephede bir Şapel bulunmaktadır.

 

         İNCESU MAĞARASI ; İncesu deresi kenarında birbirinden 350 uzakta İncesu ve Asarin mağaraları bulunmaktadır İncesu 1356 m  Asarin ise 750 mt uzunluğunda dır. Mağaraların içerisinde sarkıt-dikit,göl ve traverten havuzları bulunur mağaralarda kültür mantarcılığı ve peynir depolanması için uygun şartlara sahiptir ayrıca astım bronşit gibi solunum yolları hastalıklarında tedavi edici olduğu bilinmektedir.

 

          GÜRLÜK ;Doğal su kaynakları  Şelalesi  ile güzel bir mesire yeridir,Taş cami ,orta cami görülmeye değer yerlerdir.

 

                Sonuç olarak  Karamanın turizm merkezi olabilmesi için sadece  kültür değil  doğa turizm potansiyelini tespit ederek  Rafting ,Doğa yürüyüşü ,Yamaç Paraşütü ,Teleferik ve Balon Turları ,kros  gibi alternatif turizm faaliyetleri geliştirmek yöre halkı ve ülkemiz ekonomisine büyük katkılar yapacaktır vede köylerin yok olmasının önüne geçilmelidir.

 

Paylaş